1 2 3
 
  • _blank
  • _blank
  • _blank


มาตรา 7


มาตรา 9
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสาร หน่วยงาน

รับสมัครเครือข่ายไฟฟ้าโปร่งใส

เชิญชวนสมัครเป็นเครือข่ายไฟฟ้าโปร่งใส สนใจ โหลดแบบฟอร์มสมัคร ที่นี่  

 

Save Your Life ใส่ใจหลอดเลือดสมอง

เมื่อวันจันทร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2558 PEA ร่วมกับ มูลนิธิวิจัยประสาทในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย ได้จัดงาน “Save Your Life ใส่ใจหลอดเลือดสมอง” ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จ.พิษณุโลก  

 

ภาพข่าว “การไฟฟ้าโปร่งใส” แห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.กาฬสินธุ์ ประกาศเป็นการไฟฟ้าโปร่งใสแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

 

“การไฟฟ้าโปร่งใส” แห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ ขานรับนโยบายประกาศเป็น “การไฟฟ้าโปร่งใส” แห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

 

ข่าวสารหน่วยงาน ทั้งหมด