มาตรา 7


มาตรา 9
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสาร หน่วยงาน

ช่องทางการร้องเรียน กฟจ.กาฬสินธุ์ และคู่มือ

ช่องทางการร้องเรียน กฟจ.กาฬสินธุ์  

 

วิธีการโหลดง่ายๆ การใช้งาน PEA Mobile App

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA เชิญชวน ดาวน์โหลด Mobile App version ใหม่ล่าสุด เปิดใช้งานได้แล้วตั้งแต่วันนี้ โดยมีทั้ง ระบบ ios และ ระบบ android  

 

งานวันแรงงานแห่งชาติ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2559  

 

PEA กาฬสินธุ์ Sport Day

PEA กาฬสินธุ์ จัดให้มีกิจกรรม Sport Day ประจำทุกวันพุธ ของเดือน   

 

ข่าวสารหน่วยงาน ทั้งหมด