ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ กฟจ.กาฬสินธุ์ รับใบประการศเกียรติคุณ


  

รองผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ นายณัฐวิชญ์  ฉัตรศุภกุล เป็นตัวแทน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์รับใบประกาศเกียรติคุณ
โครงการสถานประกอบการปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ  ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์

 
posted on by 317106

  

เข้าชม : 963
ช่องทางการร้องเรียน กฟจ.กาฬสินธุ์ และคู่มือ
วิธีการโหลดง่ายๆ การใช้งาน PEA Mobile App
งานวันแรงงานแห่งชาติ
กฟจ.กาฬสินธุ์ รับใบประการศเกียรติคุณ
กฟจ.กาฬสินธู์ ซ้อมอพยพหนี้ไฟ