1 2 3
 
  • PEA Mobile
  • PEA Smart Card Reader
  • Vision & Mission and Core Value
  • -->

PEA Mobile

สาระน่ารู้

การเอาตัวรอดเมื่อรถตกน้ำ..

หลายครั้งที่เกิดอุบัติเหตุรถจมน้ำ ผู้ขับขี่มักตกใจ และไม่รู้วิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ถูกต้อง ทำให้ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างปลอดภัย จนกลายเป็นเหตุให้เสียชีวิต เพื่อความปลอดภัย ขอแนะวิธีแก้ไขปัญหากรณีประสบอุบัติเหตุรถจมน้ำ..  

 

การฟื้นฟูระบบหลังน้ำท่วม...

การฟื้นฟูระบบไฟฟ้ากำลัง..อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องจักรภายหลังน้ำท่วม..  

 

รู้ทันหมั่นสังเกต...ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร

อุปกรณ์ต่างๆ ในระบบไฟฟ้าเมื่อใช้งานไประยะเวลาหนึ่งย่อมมีการเสื่อมสภาพหรือเกิดชำรุดเสียหายขึ้นได้จากหลายๆ สาเหตุ การหมั่นสังเกตอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอจะทำให้เราสามารถพบความผิดปกติที่กำลังเกิดขึ้นเพื่อแก้ไขได้อย่างทันท่วงที..  

 

ตะลอนทัวร์..เขื่อนป่าสักฯ

ในที่สุด ลมหนาวก็มาเยือนอีกครา...อากาศดีขนาดนี้จะปล่อยให้ผ่านไปเฉยๆได้อย่างไร จะขอพาคุณไปเที่ยวสัมผัสอากาศหนาวแบบชิลล์ๆ ที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี ได้ยินแบบนี้คนกรุงเทพฯ คงยิ้มหน้าบาน ด้วยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไกล..  

 

เยือนพิพิธภัณฑ์ ‘วังวรดิศ’ ที่ประทับสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

บนถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร มีพระตำหนักหลังใหญ่ 2 ชั้น ที่ตั้งตระหง่านท่ามกลางแมกไม้ในพื้นที่กว่า 10 ไร่ เคยเป็นที่ประทับของหน่อเนื้อกษัตริย์พระนามว่า สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ  

 

อ่านสาระน่ารู้ทั้งหมด

ช่องทางการชำระเงินค่าไฟฟ้า

INSTAGRAM PEA THAILAND