1 2 3 4
 
  • PEA Mobile
  • PEA Smart Card Reader
  • Vision & Mission and Core Value
  • -->

PEA Mobile

ข่าวสาร

PEA NE2

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.อุบลราชธานี สายงานการไฟฟ้าภาค 2ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2559 ทอดถวาย ณ วัดจอมปลวกสูง ต.สองคอน อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี  

 

PEA NE2 จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต

วันที่ 21 ตุลาคม 2559 นายสันติ สุขกวี ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี นำผู้บริหาร พนักงานและ ลูกจ้างในสังกัดสำนักงานการไฟฟ้าเขต  

 

PEA เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี

จัดทำกิจกรรมตามโครงการ “แสงสว่างแด่ผู้ยากไร้จากใจ PEA”  

 

อ่านข่าวสารทั้งหมด

สาระน่ารู้

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้ถูกกระแสไฟฟ้าดูด

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้ถูกกระแสไฟฟ้าดูดปกติกระแสไฟฟ้าจะไหลไปตามสายไฟฟ้าไปสู่หลอดไฟฟ้าตู้เย็น โทรทัศน์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า การที่เราจะถูกกระแสไฟฟ้าดูดมีสาเหตุมาจากร่างกายไปสัมผัสส่วนที่มีกระแสไฟฟ้า  

 

เสก..ขยะ..สู่ศิลปะแสนสวย

ศิลปะแทรกตัวอยู่ในทุกสรรพสิ่งและทุกสถานที่ ไม่เว้นแม้แต่ในขยะ !!  

 

ขับรถปลอดภัยในสภาพแวดล้อมไม่ดี..

สภาพแวดล้อมนับเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการขับขี่ การขับขี่รถในสภาพแวดล้อมไม่ดี และไม่คุ้นเคย เช่น สภาพถนนเป็นหลุ่ม เป็นบ่อ ทัศนวิสัยไม่ดี มีความเสียงสูงที่จะก่อนให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน..  

 

พระเสริม พระสุก พระใสพระพุทธรูปอันมีนามมงคลจากล้านช้าง

พระเสริม พระสุก พระใสพระพุทธรูปอันมีนามมงคลจากล้านช้าง อาณาจักรล้านช้างตั้งอยู่ในแถบลุ่มแม่น้ำโขง มีอาณาเขตอยู่ในประเทศลาวทั้งหมดตลอดจนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยมีความเจริญรุ่งเรืองพัฒนาการเคียงคู่มาพร้อมกับอาณาจักรใกล้เคียงอื่นๆ   

 

สุข...สุขภาพ

จะทำอย่างไรเมื่อเกิดข้อพลิก ข้อแพลง  

 

อ่านสาระน่ารู้ทั้งหมด

ช่องทางการชำระเงินค่าไฟฟ้า

INSTAGRAM PEA THAILAND