1 2 3
 
  • PEA Mobile
  • PEA Smart Card Reader
  • Vision & Mission and Core Value
  • -->

PEA Mobile

สาระน่ารู้

เคาน์เตอร์บริการประชาชน (GCS) คืออะไร

Government Counter Service (GCS) คือศูนย์บริการภาครัฐในรูปแบบใหม่ ซึ่งรวมบริการต่างๆ ของภาครัฐและเอกชนมาไว้ ณ จุดบริการที่ประชาชนสามารถเข้ามาใช้บริการได้สะดวกมากขึ้น  

 

ฟ้าผ่าเปรี้ยงๆ..เลี่ยงใต้ต้นไม้-ตู้ฮัลโล..

ในช่วงกลางปี มักจะเกิดพายุฤดูร้อน น้องๆจะเห็นทั้งฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง เผลอๆก็มีฟ้าผ่าเปรี้ยงๆมาให้หนูๆตกใจกันด้วย วันไหนเดินอยู่กลางแจ้งดีๆเกิดมีฝนตกลงมา อย่าเข้าไปหลบในในตู้โทรศัพท์หรือใต้ต้นไม้เด็ดขาด!  

 

ทำอย่างไรระบบแสงสว่างจะใช้ได้ดีมีประสิทธิภาพ..

ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการดำรงชีวิต ถ้านำระบบไฟฟ้าแสงสว่างมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้งานลงได้...  

 

การเอาตัวรอดเมื่อรถตกน้ำ..

หลายครั้งที่เกิดอุบัติเหตุรถจมน้ำ ผู้ขับขี่มักตกใจ และไม่รู้วิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ถูกต้อง ทำให้ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างปลอดภัย จนกลายเป็นเหตุให้เสียชีวิต เพื่อความปลอดภัย ขอแนะวิธีแก้ไขปัญหากรณีประสบอุบัติเหตุรถจมน้ำ..  

 

กาแฟ ดื่มดีได้..ดื่มร้าย..อันตราย !!

กาแฟนับเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมของคนวัยทำงานและมีแนวโน้มขยายฐานผู้บริโภคมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะการดื่มกาแฟมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความสดชื่นในยามเช้าหรือกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวเหมือนดังในอดีตเท่านั้น แต่ยังถูกใช้แสดงถึงชีวิตที่ทันสมัย..  

 

อ่านสาระน่ารู้ทั้งหมด

ช่องทางการชำระเงินค่าไฟฟ้า

INSTAGRAM PEA THAILAND