1 2 3
 
  • PEA Mobile
  • PEA Smart Card Reader
  • Vision & Mission and Core Value
  • -->

PEA Mobile

สาระน่ารู้

การเอาตัวรอดเมื่อรถตกน้ำ..

หลายครั้งที่เกิดอุบัติเหตุรถจมน้ำ ผู้ขับขี่มักตกใจ และไม่รู้วิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ถูกต้อง ทำให้ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างปลอดภัย จนกลายเป็นเหตุให้เสียชีวิต เพื่อความปลอดภัย ขอแนะวิธีแก้ไขปัญหากรณีประสบอุบัติเหตุรถจมน้ำ..  

 

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้ถูกกระแสไฟฟ้าดูด

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้ถูกกระแสไฟฟ้าดูดปกติกระแสไฟฟ้าจะไหลไปตามสายไฟฟ้าไปสู่หลอดไฟฟ้าตู้เย็น โทรทัศน์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า การที่เราจะถูกกระแสไฟฟ้าดูดมีสาเหตุมาจากร่างกายไปสัมผัสส่วนที่มีกระแสไฟฟ้า  

 

หลอดไฟที่ให้แสงสว่างมีแบบใดบ้าง..?

หลอดไฟที่ใช้สำหรับให้แสงสว่างนั้นมีแบบใดบ้าง? เหมาะสำหรับการใช้งานลักษณะใด? หากเลือกใช้ให้ถูกกับลักษณะจะช่วยให้สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าลงได้ ดังนั้นเราจึงนำความรู้เกี่ยวกับหลอดไฟที่ให้แสงสว่างมาให้ศึกษากัน..  

 

ขับรถปลอดภัยในสภาพแวดล้อมไม่ดี..

สภาพแวดล้อมนับเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการขับขี่ การขับขี่รถในสภาพแวดล้อมไม่ดี และไม่คุ้นเคย เช่น สภาพถนนเป็นหลุ่ม เป็นบ่อ ทัศนวิสัยไม่ดี มีความเสียงสูงที่จะก่อนให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน..  

 

รู้ทันหมั่นสังเกต...ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร

อุปกรณ์ต่างๆ ในระบบไฟฟ้าเมื่อใช้งานไประยะเวลาหนึ่งย่อมมีการเสื่อมสภาพหรือเกิดชำรุดเสียหายขึ้นได้จากหลายๆ สาเหตุ การหมั่นสังเกตอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอจะทำให้เราสามารถพบความผิดปกติที่กำลังเกิดขึ้นเพื่อแก้ไขได้อย่างทันท่วงที..  

 

อ่านสาระน่ารู้ทั้งหมด

ช่องทางการชำระเงินค่าไฟฟ้า

INSTAGRAM PEA THAILAND