1 2 3
 
  • PEA Mobile
  • PEA Smart Card Reader
  • Vision & Mission and Core Value
  • -->

PEA Mobile

สาระน่ารู้

สุข...สุขภาพ

จะทำอย่างไรเมื่อเกิดข้อพลิก ข้อแพลง  

 

ทำอย่างไรระบบแสงสว่างจะใช้ได้ดีมีประสิทธิภาพ..

ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการดำรงชีวิต ถ้านำระบบไฟฟ้าแสงสว่างมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้งานลงได้...  

 

ตะลอนหัวหิน เที่ยว 3 ตลาด..

อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ชื่อว่าเป็นเมืองตากอากาศยอดนิยมมานานกว่าร้อยปี จนถึงทุกวันนี้เสน่ห์ของหัวหินก็ยังไม่สิ้นมนต์ขลัง ทั้งยังจะได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ..  

 

การเอาตัวรอดเมื่อรถตกน้ำ..

หลายครั้งที่เกิดอุบัติเหตุรถจมน้ำ ผู้ขับขี่มักตกใจ และไม่รู้วิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ถูกต้อง ทำให้ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างปลอดภัย จนกลายเป็นเหตุให้เสียชีวิต เพื่อความปลอดภัย ขอแนะวิธีแก้ไขปัญหากรณีประสบอุบัติเหตุรถจมน้ำ..  

 

รู้ทันหมั่นสังเกต...ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร

อุปกรณ์ต่างๆ ในระบบไฟฟ้าเมื่อใช้งานไประยะเวลาหนึ่งย่อมมีการเสื่อมสภาพหรือเกิดชำรุดเสียหายขึ้นได้จากหลายๆ สาเหตุ การหมั่นสังเกตอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอจะทำให้เราสามารถพบความผิดปกติที่กำลังเกิดขึ้นเพื่อแก้ไขได้อย่างทันท่วงที..  

 

อ่านสาระน่ารู้ทั้งหมด

ช่องทางการชำระเงินค่าไฟฟ้า

INSTAGRAM PEA THAILAND