1 2 3 4
 
  • PEA Mobile
  • PEA Smart Card Reader
  • Vision & Mission and Core Value
  • -->

PEA Mobile

ข่าวสาร

PEA NE2

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.อุบลราชธานี สายงานการไฟฟ้าภาค 2ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2559 ทอดถวาย ณ วัดจอมปลวกสูง ต.สองคอน อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี  

 

PEA NE2 จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต

วันที่ 21 ตุลาคม 2559 นายสันติ สุขกวี ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี นำผู้บริหาร พนักงานและ ลูกจ้างในสังกัดสำนักงานการไฟฟ้าเขต  

 

PEA เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี

จัดทำกิจกรรมตามโครงการ “แสงสว่างแด่ผู้ยากไร้จากใจ PEA”  

 

อ่านข่าวสารทั้งหมด

สาระน่ารู้

หมอกจางๆ หรือ ควัน ปัญหาที่ไม่ควรนิ่งนอนใจ..

ในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปี พื้นที่ตอนบนของภาคเหนือมักประสบปัญหาหมอกควันปกคลุม ซึ่งปีนี้กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานว่ามีแนวโน้มหมอกควันเกินค่ามาตรฐาน (120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)  

 

มหัศจรรย์ดินแดนงามกลางหุบเขาเสน่ห์แห่งวัฒนธรรมล้านนา

มหัศจรรย์ดินแดนงามกลางหุบเขาเสน่ห์แห่งวัฒนธรรมล้านนา  

 

สารพันปัญหาน่ารู้ของสายไฟฟ้า

ระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีระบบ 22, 33, 115 กิโลโวลต์ เคยสงสัยไหมว่าทำไมมีทั้งที่มีฉนวนหุ้มสาย เหมือนสายไฟฟ้าที่ติดอยู่ตามบ้านเรือน  

 

รู้ทันหมั่นสังเกต...ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร

อุปกรณ์ต่างๆ ในระบบไฟฟ้าเมื่อใช้งานไประยะเวลาหนึ่งย่อมมีการเสื่อมสภาพหรือเกิดชำรุดเสียหายขึ้นได้จากหลายๆ สาเหตุ การหมั่นสังเกตอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอจะทำให้เราสามารถพบความผิดปกติที่กำลังเกิดขึ้นเพื่อแก้ไขได้อย่างทันท่วงที..  

 

เสก..ขยะ..สู่ศิลปะแสนสวย

ศิลปะแทรกตัวอยู่ในทุกสรรพสิ่งและทุกสถานที่ ไม่เว้นแม้แต่ในขยะ !!  

 

อ่านสาระน่ารู้ทั้งหมด

ช่องทางการชำระเงินค่าไฟฟ้า

INSTAGRAM PEA THAILAND