สำนักงานการไฟฟ้าเขต2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี

มีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุม ในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 จังหวัด คือ จังหวัดอุบลราชธานี , จังหวัดศรีสะเกษ , จังหวัดยโสธร , จังหวัดมหาสารคาม ,จังหวัดกาฬสินธุ์ ,จังหวัดร้อยเอ็ด , จังหวัดมุกดาหาร , จังหวัดอำนาจเจริญ