สาระน่ารู้ มุมความปลอดภัย ขับรถปลอดภัยในสภาพแวดล้อมไม่ดี..


  

     สภาพแวดล้อมนับเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการขับขี่ การขับขี่รถในสภาพแวดล้อมไม่ดี และไม่คุ้นเคย เช่น สภาพถนนเป็นหลุ่มเป็นบ่อ ทัศนวิสัยไม่ดี มีความเสียงสูงที่จะก่อนให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินขอแนะนำการขับขี่รถอย่างปลอดภัยในสภาพแวดล้อมต่างๆ ดังนี้

     สภาพเส้นทางที่ไม่คุ้นเคย หากผู้ขับขี่ต้องขับผ่านเส้นทางที่ไม่คุ้นเคย ไม่ควรขับรถด้วยความเร็วสูง หมั่นสังเกตุป้ายบอกทาง หรือสัญญาณไฟต่าง ๆ เพื่อจะได้เปลี่ยนช่องทางรถได้ทัน และควรเพิ่มความระมัดระวังสภาพเส้นทางเสี่ยงให้มากขึ้น เช่น จุดกลับรถ ทางแยก ทางขึ้น-ลงเนินสะพาน ทางโค้ง ทางลาดชัน เป็นต้น
     สภาพถนนที่ชำรุด หากต้องขับผ่านเส้นทางที่มีสภาพถนนขรุขระเป็นหลุ่มเป็นบ่อ ไม่ควรขับรถด้วยความเร็ว เพราะรถอาจมีอาการสะบัดและควบคุมพวงมาลัยยาก ผู้ขับขี่ควรจับพวงมาลัยให้มั่น แตะแบรกเบาๆ เพื่อชะลอความเร็วรถ จะช่วยให้รถสามารถทรงตัวได้ดีขึ้น
     ทัศนวิสัยไม่ดี เช่น ฝนตกหนัก หมอกลงจัด พายุลมแรง หากผู้ขับรถต้องขับผ่านเส้นทางที่วิทัศนวิศัยไม่ดีควรประเมินสถานการณ์ และหาที่จอดรถในบริเวณที่ปลอดภัย เช่น สถานีบริการน้ำมัน จุดพักรถริมทาง หากมองไม่เห็นเส้นทางอย่าฝืนขับรถต่อไป เพราะอาจก่อให้เกิดอันตราย แต่ถ้าประเมินสถานการณ์แล้วสามารถขับรถต่อไปได้ให้เปิดไฟตัดหมอกหรือไฟหน้า เพราะนอกจากจะช่วยให้มองเห็นเส้นทางชัดเจนขึ้นแล้ว ยังทำให้ผู้อื่นสามารถมองเห็นรถเราได้ดีขึ้น
     ขับรถในช่วงโพล้เพล้หรือกลางคืน การขับรถในช่วงที่ท้องฟ้ากำลังเริ่มมืด มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอุบัติเหตุมากกว่าปกติ เพราะสายตายังไม่สามารถปรับสภาพให้มองเห็นเส้นทางได้อย่างชัดเจน ผู้ขับขี่ควรเพิ่มความระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้น ไม่ขับรถเร็ว โดยเฉพาะการขับรถในช่วงกลางคืน ควรเปิดสัญญานไฟรวมทั้งเรียนรู้การใช้สัญญาณไฟต่าง ๆ ไม่เปลี่ยนช่องทางกะทันหัน หากเปลี่ยนช่องทางควรให้สัญญาณไฟล่วงหน้าทุกครั้ง กรณีที่ต้องขับผ่านเส้นทางที่มืดมากจนมองไม่เห็นเส้นทาง ควรเปิดไฟสูงเป็นระยะจะทำให้เห็นเส้นทางได้ชัดเจนขึ้น แต่หากมีรถวิ่งสวนมาควรปิดไฟสูงทันที

     ไม่ว่าผู้ขับขี่จะขับรถมาในสภาพแวดล้อมใดก็ตาม แต่หากผู้ขับขี่เตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง ตรวจสอบสภาพรถให้ปลอดภัยอยู่เสมอ ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ไม่ขับรถด้วยความเร็วสูง ไม่ประมาท เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่เป็นพิเศษ รวมถึงเรียนรู้เทคนิคพิเศษในการขับขี่รถอย่างปลอดภัยทามกลางสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี ก็จะช่วยลดความเสียงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง


ที่มาของข้อมูล: วารสารสายใจไฟฟ้า ฉบับที่ 2/2555  www.saijaifaifamag.com
 

posted on 27 ก.ย. 2555 : 22:33 by Nutthaphong

  

เข้าชม : 1871

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้ถูกกระแสไฟฟ้าดูด
ขับรถปลอดภัยในสภาพแวดล้อมไม่ดี..
การเอาตัวรอดเมื่อรถตกน้ำ..