สาระน่ารู้ ไฟฟ้าน่ารู้ การฟื้นฟูระบบหลังน้ำท่วม...


  

การฟื้นฟูระบบไฟฟ้ากำลัง..อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องจักรภายหลังน้ำท่วม..


ลำดับขั้นตอนการฟื้นฟูระบบ

 
ข้อควรระวัง : ต้องสวมถุงมือยางและรองเท้านิรภัยไฟฟ้าสำหรับการทำงานที่มีกระแสไฟฟ้าทุกครั้ง
 
     1.ตัดระบบจ่ายไฟฟ้าทั้งหมด
     2.เก็บบันทึกค่าใช้จ่ายทั้งหมด และถ่ายภาพความเสียหายจากน้ำท่วมสำหรับการเรียกร้องประกันและการหักภาษี
     3.ตรวจสอบโครงสร้างอาคาร ฐานราก ผนังพื้นและหน้าต่างว่ามีการแตกหักหรือไม่ เพื่อทำการแก้ไขซ่อมแซม
     4.หากตู้สวิตซ์ที่อยู่ในชั้นใต้ดินที่ถูกน้ำท่วม ทำให้ระบบไฟฟ้าดังกล่าวแห้ง
     5.ทำการค้นหาแนวสายไฟฟ้าที่อยู่ชั้นใต้ดิน ใต้ผนังหรือในรางเดินสายไฟฟ้า ให้ทราบแนวสายไฟฟ้าที่แน่นอน เพื่อให้ง่ายต่อการซ่อมแซมและติดตั้งสายไฟฟ้าในระบบใหม่
     6.หากมีการแก้ไข ซ่อมแซมติดตั้งใหม่เรียบร้อย จะต้องมีการทดสอบระบบไฟฟ้าก่อนการจ่ายไฟฟ้าไปยัง Load
     7.วัดแรงดันไฟฟ้าว่าตรงตามที่ต้องการหรือไม่
     8.ตรวจสอบการเชื่อมต่อของสายไฟฟ้าทั้ง L, N, PE
     9.เมื่อตรวจสอบการติดตั้งของระบบไฟฟ้าแล้ว ให้ทำการทดสอบระบบ Load โดยเชื่อมต่อ Load เข้าสู่ระบบไฟฟ้า (ทำการเชื่อมต่อ Load ทีละชุด และทำการตรวจสอบระดับแรงดัน กระแส กำลังไฟฟ้า อุณหภูมิของ Load และสายไฟฟ้า จุดต่อ) และตรวจสอบกระแสไฟฟ้ารั่วในระบบ
     10.ตรวจสอบสภาพมอเตอร์ในขณะ Run เกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น Looseness, Unbalance miss alignment, Bearing
     11.หากปฏิบัติตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้วยังประสบปัญหาอยู่ควร Shutdown ระบบและติดต่อกับ Supplier ของระบบเครื่องจักร

 ที่มาของข้อมูล: วารสารสายใจไฟฟ้า ฉบับที่ 12/2554  www.saijaifaifamag.com

posted on 4 ต.ค. 2555 : 12:30 by Nutthaphong

  

เข้าชม : 1705

สารพันปัญหาน่ารู้ของสายไฟฟ้า
เมื่อเกิดไฟฟ้าดับ..
การฟื้นฟูระบบหลังน้ำท่วม...
รู้ทันหมั่นสังเกต...ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
ไฟฟ้าดับเกิดจากอะไร..