สาระน่ารู้ มุมความปลอดภัย การปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้ถูกกระแสไฟฟ้าดูด


  

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้ถูกกระแสไฟฟ้าดูด

ปกติกระแสไฟฟ้าจะไหลไปตามสายไฟฟ้าไปสู่หลอดไฟฟ้าตู้เย็น โทรทัศน์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า การที่เราจะถูกกระแสไฟฟ้าดูดมีสาเหตุมาจากร่างกายไปสัมผัสส่วนที่มีกระแสไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้ามีการไหลครบวงจร คือ ต้องมีจุดที่กระแสไฟฟ้าไหลออกจากร่างกาย เมื่อร่างกายมีการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้าสองจุดพร้อมกัน ซึ่งทั้งสองจุดนั้นมีแรงดันไฟฟ้าต่างกัน ปกติพื้นดินคือส่วนหนึ่งของวงจรไฟฟ้าที่แรงดันไฟฟ้าเป็นศูนย์ ดังนั้นเมื่อเราสัมผัสส่วนที่มีแรงดันไฟฟ้าขณะที่ร่างกายยืนอยู่บนพื้นดิน กระแสไฟฟ้าก็จะไหลผ่านร่างกาลงดินกลับไปครบวงจรที่แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าหรือแหล่งกำเนิด เราจึงถูกกระแสไฟฟ้าดูดโดยอาการของผู้ถูกกระแสไฟฟ้าดูด กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านหัวใจ ทำให้หัวใจทำงานผิดจังหวะ บางรายอาจรุนแรงถึงขั้นหยุดทางาน นอกจากนี้ยังเกิดอันตรายต่ออวัยวะอื่นๆ ที่เป็นทางผ่านของกระแสไฟฟ้า และอาจอันตรายรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตหากไม่มีการปฐมพยาบาลอย่างทันท่วงทีและถูกวิธีเมื่อพบผู้ถูกกระแสไฟฟ้าดูด การช่วยเหลือเบื้องต้นคือ ควรแยกผู้ประสบเหตุออกจากวงจรไฟฟ้า โดยการปลดสวิตช์ที่จ่ายไฟ เช่น คัตเอาต์ เต้าเสียบออก จากนั้นหาไม้แห้งหรือเชือกแยกผู้ป่วยออกจากวงจรไฟฟ้า เรียกและเขย่าตัวผู้ป่วยเพื่อดูว่าหมดสติหรือไม่ และจัดผู้ป่วยให้นอนราบหงายบนพื้นแข็ง จากนั้นให้ปฐมพยาบาลดังนี้    กรณีหยุดหายใจ

ต้องเป่าปากตรวจดูว่าผู้ป่วยยังหายใจอยู่หรือไม่ (รูปที่ 1) และหากไม่หายใจ ให้ใช้มือกดหน้าผากผู้ป่วยให้แหงนขึ้น และใช้มืออีกข้างหนึ่งดันคางผู้ป่วยขึ้น (รูปที่ 2) ให้เอานิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่มือบีบจมูกผู้ป่วยให้แน่น   (รูปที่ 3)

    กรณีหัวใจหยุดเต้น

จะต้องมีการนวดหัวใจให้ตรวจการเต้นของหัวใจผู้ป่วย โดยการคลำชีพจรที่คอหรือที่ข้อมือของผู้ป่วย ประมาณ 5 วินาที (รูปที่ 5)ใช้ 2 นิ้ววางเหนือตำแหน่งลิ้นปี่ วางส้นมือถัดจากตำแหน่งนิ้วทั้งสอง (รูปที่ 6,7)ประสานมือซ้อนกัน แล้วโน้มตัวเข้าหาผู้ป่วย เหยียดแขนทั้ง2 ข้างให้ตรง แล้วกดลงตำแหน่ง อัตราการนวดหัวใจ 30 ครั้ง ต่อการเป่าปาก 2 ครั้ง (รูปที่ 8,9) เมื่อเป่าปากสลับกับการนวดหัวใจจนครบ 4 ชุด ให้ประเมินอาการของผู้ป่วย1 ครั้ง โดยการจับชีพจร

กรณีที่มีผู้ช่วยเหลือมากกว่า 1 คน
ปฐมพยาบาลเดียวกับกรณีไม่หายใจและหัวใจหยุดเต้น และให้ประเมินอาการของผู้ป่วยโดยการจับชีพจรทั้งนี้การปฐมพยาบาลต้องทำทันทีที่ช่วยผู้ถูกกระแสไฟฟ้าดูดออกมาจากวงจรไฟฟ้า และควรนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล ขณะนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล จะต้องทำการปฐมพยาบาลตามขั้นตอน

posted on 21 เม.ย. 2559 : 11:16 by tomwebmaster

  

เข้าชม : 1087
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้ถูกกระแสไฟฟ้าดูด
ขับรถปลอดภัยในสภาพแวดล้อมไม่ดี..
การเอาตัวรอดเมื่อรถตกน้ำ..