สาระน่ารู้ มุมความปลอดภัย การเอาตัวรอดเมื่อรถตกน้ำ..


  

     หลายครั้งที่เกิดอุบัติเหตุรถจมน้ำ ผู้ขับขี่มักตกใจ และไม่รู้วิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ถูกต้อง ทำให้ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างปลอดภัย จนกลายเป็นเหตุให้เสียชีวิต เพื่อความปลอดภัย ขอแนะวิธีแก้ไขปัญหากรณีประสบอุบัติเหตุรถจมน้ำ


กรณีรถตกน้ำใหม่ๆ

     รถจะยังไม่จมลงไปในทันที แต่จะค่อยๆจมลงทีละน้อย และน้ำยังไม่เข้าห้องโดยสาร ผู้ประสบเหตุต้องควบคุมสติและรีบปลดเข็มขัดนิรภัย ไม่พยายามออกแรงเพื่อรักษาระดับออกซิเจนในร่างกาย พร้อมกับปลดล็อกประตูรถทุกบาน แล้วรีบหมุนกระจกลง เพื่อหนีออกจากรถหากเป็นรถที่ใช้ระบบไฟฟ้า การทำงานจะขัดข้องจนไม่สามารถเปิดกระจกได้ ให้ใช้ค้อนเหล็ก หรือของแข็งที่อยู่ภายในรถทุบกระจกด้านข้างให้แตก ไม่ควรทุบกระจกด้านหน้า หรือด้านหลัง เพราะเป็นกระจกนิรภัยจะแตกยากกว่า

กรณีรถจมน้ำทั้งคัน
     หากไม่สามารถเปิดประตูรถได้ ไม่ควรไขหรือทุบกระจก เพราะน้ำจะไหลเข้ามากระแทกทำให้ได้รับบาดเจ็บ หรือสลบได้ ให้ยกส่วนศีรษะขึ้นเหนือน้ำ และรอให้น้ำไหลเข้ามาจนรถมีระดับใกล้เคียงกันเพื่อให้แรงดันน้ำภายในและภายนอกเท่ากัน จะช่วยให้เปิดประตูรถได้ง่ายขึ้น จากนั้นให้ดีดตัวออกจากรถ

วิธีการช่วยเหลือตนเองขึ้นจากน้ำ
     ในการปล่อยตัวขึ้นเหนือน้ำ จะรู้สึกเหมือนถูกน้ำดูดจนไม่สามารถว่ายขึ้นสู่ผิวน้ำได้ เนื่องจากแรงดันของรถจะพาตัวผู้ประสบเหตุให้จมลึกลง ให้ปล่อยตัวอยู่ในสภาวะไร้น้ำหนักมากที่สุด แล้วจึงค่อยๆว่ายขึ้นสู่ผิวน้ำกรณีที่น้ำลึกมากจนไม่สามารถมองเห็นทิศทางไม่ควรใช้วิธีว่ายน้ำ เพราะอาจว่ายไปในทิศที่ไม่ได้ขึ้นเหนือน้ำ ควรปล่อยตัวให้ลอยขึ้นเองตามแรงโน้มถ่วง หรือใช้วิธีเป่าปาก ดูฟองอากาศลอยไปในทิศทางใด ให้ว่ายไปในทิศทางนั้น


     ในช่วงนาทีวิกฤต การมีสติ และการเรียนรู้วิธีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ถูกต้อง นอกจากจะทำให้ผู้ขับขี่สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างปลอดภัยแล้ว ยังช่วยลดความรุนแรงของสถานการณ์ได้อีกด้วย..


ที่มาของข้อมูล: วารสารสายใจไฟฟ้า ฉบับที่ 3/2555  www.saijaifaifamag.composted on 25 ก.ย. 2555 : 20:48 by Nutthaphong

  

เข้าชม : 1827

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้ถูกกระแสไฟฟ้าดูด
ขับรถปลอดภัยในสภาพแวดล้อมไม่ดี..
การเอาตัวรอดเมื่อรถตกน้ำ..