PEA NE2

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.อุบลราชธานี สายงานการไฟฟ้าภาค 2ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2559 ทอดถวาย ณ วัดจอมปลวกสูง ต.สองคอน อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี  
 

PEA NE2 จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต

วันที่ 21 ตุลาคม 2559 นายสันติ สุขกวี ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี นำผู้บริหาร พนักงานและ ลูกจ้างในสังกัดสำนักงานการไฟฟ้าเขต  
 

PEA เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี

จัดทำกิจกรรมตามโครงการ “แสงสว่างแด่ผู้ยากไร้จากใจ PEA”  
 

PEA เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี

ร่วมปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  
 

ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึก กฟภ.ไม่โกง

ตามนโยบายการบริหารและพัฒนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของผู้ว่าการ PEA ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 Sustainable การเติบโตอย่างยั่งยืน กลยุทธ์ Excellence in Governance มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ปราศจากทุจริต คอร์รัปชัน   
 

PEANE2 ตรวจประเมิน “การไฟฟ้าโปร่งใส” กฟจ.กส. (วันนี้วันที่ 5 เม.ย.2559 เวลา 09.00 – 16.30 น.)

นายสันติ สุขกวี อข.ฉ.2 มอบหมายให้นายวุฒิพงษ์ โพธิ์ศรี อฝ.วบ.ฉ.2 เป็นประธานในการเปิดการตรวจประเมิน “ การไฟฟ้าโปร่งใส ”  
 

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 ผู้บริหารและพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2

นาย สันติ สุขกวี อข.ฉ.2 เป็นประธานในพิธีขอขมาพระพุทธรูปประจำสำนักงาน กฟฉ.2  
 

PEA NE2 จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในประจำปี 2559

นายสุรศักย์ พงษ์สวัสดิ์ รผก.วศ. เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี 2559 ของ กฟฉ.2 ในวันที่ 18 มีนาคม 2559 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร   
 

PEANE2 สโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.อุบลราชธานี

นายสันติ สุขกวี อข.ฉ.2 มอบหมายให้นายวุฒิพงษ์ โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.อุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล โดยมีนายสำคัญ แสนทวีสุข   
 

PEANE2 จัดประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินฯ และคณะทำงาน “การไฟฟ้าโปร่งใส” (วันนี้ เวลา 09.00 น.– 16.30น.)

นายสันติ สุขกวี อข.ฉ.2 มอบหมายให้นายวุฒิพงษ์ โพธิ์ศรี เป็นประธานในการเปิดประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินฯ และคณะทำงาน “การไฟฟ้าโปร่งใส”   
 

PEANE2 จัดอบรมหลักสูตร “ ผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า PEA” ประจำปี 2559

นายสันติ สุขกวี ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.อุบลราชธานี มอบหมายให้นายทรงศักดิ์ พิกุลทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า PEA ” ประจำปี 2559  
 

PEA NE2

ให้การสนับสนุนกิจกรรม “ ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD ”  
 

PEA NE2

ทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พร้อมประกาศเจตนารมณ์เป็นการไฟฟ้าโปร่งใส  
 

PEANE2 เยี่ยมเยียนลูกค้ารายสำคัญ บริษัท อุบลไบโอเอทานอล จำกัด

นายกมลชนก วิชัยสืบ รองผู้ว่าการสายงานการไฟฟ้าภาค 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจาก PEA สำนักงานใหญ่ เดินทางเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามงาน ณ พื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี   
 

PEANE2 เยี่ยมเยียนลูกค้ารายสำคัญ บริษัท เอี่ยมศิริแป้งมัน จำกัด

นายสันติ สุขกวี ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานในสังกัด ออกเยี่ยมเยียนลูกค้ารายสำคัญ บริษัท เอี่ยมศิริแป้งมัน จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ  
 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี

นายสันติ สุขกวี ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติมาเป็นประธาน ในพิธีเปิดและส่งมอบฝ่ายชะลอน้ำตามโครงการ PEA รักษ์น้ำสร้างฝายปี 2558 ณ บ้านนาอุดม หมู่ 3 ตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ  
 

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จ.มุกดาหาร

มูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล นสพ.เดลินิวส์ ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA นำคณะแพทย์นักศึกษาวปอ.27 พร้อมภริยา ไปเปิดให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ที่โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา  
 

ทัศนศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคนิค อุบลราชธานี

นายสันติ สุขกวี ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.อุบลราชธานี เป็นตัวแทน กฟฉ.2 ในการต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจากคณะอาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิค  
 

PEA NE2 เปิดโครงการ รักษ์น้ำ สร้างฝาย ปี 2558

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 นายวิชิต เกตวงศา ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA เขต 2 (ภาตตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.อุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีส่งมอบฝายชะลอน้ำ ในโครงการ PEA รักษ์น้ำ สร้างฝาย  
 

PEA ปรับโฉมสำนักงานใหม่ ทันสมัยพร้อมให้บริการ

วันนี้ (25 มิถุนายน 2558) เวลา 09.00 น. นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA นายธนู บุญเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และ พ.อ.ไชยอนันต์ คำชุ่ม รองผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 22  
 


กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>