ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ PEA เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี


  

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559   นางสาวสุรีพร ศรีสวัสดิ์    ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี นำคณะผู้บริหาร และพนักงานจากฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า จัดทำกิจกรรมตามโครงการ “แสงสว่างแด่ผู้ยากไร้จากใจ PEA” โดยร่วมกันบริจาคเงิน เพื่อเข้าดำเนินการติดตั้งมิเตอร์แรงต่ำขนาด 5 แอมป์ 1 เฟส พร้อมมอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ผู้ยากไร้ซึ่งไม่มีเงินเพียงพอสำหรับการติดตั้งมิเตอร์  และค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟฟ้า   ให้กับราษฎรในตำบลบุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี จำนวน 2 คน ได้แก่ นางแวน วงทองดี และนายนิกร บุญมาชู ซึ่งคิดเป็นมูลค่าเป็นเงินคนละ 3,500 บาท ซึ่งการจัดทำกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นการมอบให้เป็นของขวัญกับประชาชนผู้ยากไร้ และองค์กร PEA


posted on by tomwebmaster

  

เข้าชม : 1173
PEA NE2
PEA NE2 จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต
PEA เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี
PEA เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี
ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึก กฟภ.ไม่โกง