ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ PEA NE2 จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต


  

วันที่ 21 ตุลาคม 2559 นายสันติ สุขกวี ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี นำผู้บริหาร พนักงานและ ลูกจ้างในสังกัดสำนักงานการไฟฟ้าเขต ,กฟอ.วารินชำราบและ กฟส.พิบูลมังสาหาร ร่วมกันบริจาคโลหิตให้กับเหล่ากาชาด จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา โดยได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น ณ อาคารฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา สำนักงานการไฟฟ้าเขต  โดยมีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 55 คน ได้โลหิตจำนวน 22,000 ซีซี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสำเร็จลุล่วงด้วยดีตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร พนักงานอาสากาชาดและผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตทุกท่าน

posted on by tomwebmaster

  

เข้าชม : 994
PEA NE2
PEA NE2 จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต
PEA เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี
PEA เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี
ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึก กฟภ.ไม่โกง