ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ PEA NE2


  

(วันที่ 29 ตุลาคม 2559 เวลา 09.09 น. ) นายกิตติ  จริยมานะ   รองผู้ว่าการสายงานการไฟฟ้า ภาค 2 เป็นประธานทอดกฐินสามัคคีสายงานการไฟฟ้า ภาค 2 ณ วัดจอมปลวกสูง ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางศิรดา จริยมานะ ประธานคณะแม่บ้าน และคณะผู้บริหาร พนักงาน สายงานการไฟฟ้า ภาค 2 โดยมีนายสันติ สุขกวี ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ) จังหวัดอุบลราชธานี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร พนักงานร่วมสร้างบุญสร้างกุศล เพื่อทำนุบำรุงวัด โดยได้ยอดเงินรวมทั้งสิ้น 415,999 บาท ซึ่งนอกจากคณะผู้บริหารและพนักงานแล้วยังมีประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมทอดกฐินซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามของชาวพุทธศาสนิกชนปฏิบัติสืบต่อกันมายาวนาน อีกทั้งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ PEA ที่สอดคล้องตามกลยุทธ์การเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับชุมชนสังคม สิ่งแวดล้อมต่อไป

posted on by tomwebmaster

  

เข้าชม : 796
PEA NE2
PEA NE2 จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต
PEA เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี
PEA เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี
ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึก กฟภ.ไม่โกง