1 2 3
 
  • _blank
  • _blank
  • _blank


มาตรา 7


มาตรา 9
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสาร หน่วยงาน

พลังงานแสงอาทิตย์

เป็นพลังงานของแสงและพลังงานของความร้อนที่แผ่รังสีมาจากดวงอาทิตย์ พลังงานแสงอาทิตย์แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆคือ พลังงานที่เกิดจากแสงและพลังงานที่เกิดจากความร้อน  

 

ภาพข่าว “การไฟฟ้าโปร่งใส” แห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.กาฬสินธุ์ ประกาศเป็นการไฟฟ้าโปร่งใสแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

 

“การไฟฟ้าโปร่งใส” แห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ ขานรับนโยบายประกาศเป็น “การไฟฟ้าโปร่งใส” แห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

 

ข่าวสารหน่วยงาน ทั้งหมด