1 2 3
 
  • _blank
  • _blank
  • _blank


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรา 7


มาตรา 9
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสาร หน่วยงาน

จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 จัดโครงการ PEA ปลูกดูแล รักษ์ป่า เฉลิมพระเกียรติ

วันนี้ 2 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. ที่ วัดป่านกยูงทอง บ้านหนองแวงควง ต.หนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด   

 

ข่าวสารหน่วยงาน ทั้งหมด