1 2 3
 
  • _blank
  • _blank
  • _blank
มาตรา 7


มาตรา 9
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสาร หน่วยงาน

ช่องทางการร้องเรียน

ช่องทางการร้องเรียน กับ กฟจ.อุบลราชธานี ดังนี้  

 

การไฟฟ้าโปร่งใส บริการดี มีคุณธรรม

PEA อุบลราชธานี ขอประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าโปร่งใส กรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือไม่เทียมโปรดแจ้ง   

 

ข่าวสารหน่วยงาน ทั้งหมด

ข่าวสาร Green Office Ubon

ตรวจประเมิน สำนักงานโครงการสีเขียว (Green Office) PEA อุบลราชธานี

ในวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 PEA อุบลราชธานี ได้รับการตรวจประเมินสำนักงานโครงการสีเขียว (Green Office)   

 

คู่มือ การประเมินสำนักงานสีเขียว

เพื่อส่งเสริมให้สำนักงาน นำเกณฑ์สำนักงานสีเขียว ในหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง