1 2 3
 
  • _blank
  • _blank
  • _blank


มาตรา 7


มาตรา 9
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสาร หน่วยงาน

ช่องทางการร้องเรียน กฟจ.ยส.

ช่องทางการร้องเรียน กฟจ.ยส.   

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร \"อุดหนุนข้าวจากชาวนา\"

ด้วยสถานการณ์ ราคาข้าวผลผลิตตกต่ำ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร ได้อุดหนุนข้าวจากชาวนา   

 

ประกาศ จ้างเหมาแผนกก่อสร้าง

ประกาศ จ้างเหมาแผนกก่อสร้าง  

 

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษาฯ

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษาฯ  

 

ข่าวสารหน่วยงาน ทั้งหมด